หน้าแรก   |   ร่วมงานกับเรา   |   ติดต่อเรา

นโยบายการรักษาความปลอดภัยข้อมูล

นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของ บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด
Privacy Policy of (Organization/ Website)
บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ www.cpretailink.co.th ซึ่งเป็นเว็บไซด์ของ บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาได้อย่างไร และจะนำไปใช้อย่างไร

แหล่งข้อมูลหลักสำหรับบริษัทฯ ในการได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าตัวอย่างเช่น เมื่อท่านซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ จากบริษัทฯ  ทางบริษัทฯ จะขอเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างจากท่านเพื่อที่จะสามารถ:

 • บันทึกข้อมูลการซื้อสินค้าและบริการของท่านไว้เพื่อผลประโยชน์ในการรับประกัน
 • บันทึกข้อมูลการซื้อสินค้าและบริการของท่านไว้เพื่อผลประโยชน์ในการลงทะเบียน
 • แจ้งให้ท่านรับทราบถึงการจัดรายการพิเศษต่างๆ ของบริษัทฯ
 • เอื้อประโยชน์ในการให้บริการและความช่วยเหลือ ต่าง ๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการต่าง ๆ
 • ติดต่อท่านเพื่อขอสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการของบริษัทฯ
 • เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่แวะมายังเว็บไซต์ ของบริษัทฯทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมล์แอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่หรือที่ทำงาน (Home or Work Address) รหัสไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น
 • ในกรณีที่ท่านสมัคร (Sign up) เพื่อสมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง บริษัทฯ  จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ได้แก่ เพศ (Sex) อายุ (Gender) สิ่งที่โปรดปราน/ความชอบ (Preferences/Favorites) ความสนใจ (Interests) หรือหมายเลขบัตรเครดิต (Credit Card Number) และที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่าย (Billing Address)
 • นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการบริษัทฯ จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติมด้วย ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) ชื่อโดเมน (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์  (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)
 • บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วยบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่สามารถรองรับข้อความ หรือรับรองการดำเนินการตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้
 • บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของบริษัทฯ เท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น
 • ในกรณีที่ บริษัท ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของบริษัทฯ  เป็นต้น ทางบริษัทฯ จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของบริษัทฯ


สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่านๆ มีสิทธิที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆจากบริษัท ก็ได้ โดยเพียงแต่ท่านกรอกความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้ (หน่วยงาน/เว็บไซต์) ทราบในหน้าเว็บ http://....................

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบริษัท จึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น บริษัท จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่น จัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็นต้น

การใช้คุกกี้ (Cookies)
“คุกกี้” คือ ข้อมูลที่บริษัท ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์  สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานต่อไป
หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะ, เยี่ยมชม หรือท่อง
ทั้งนี้ ทางบริษัท จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่น เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของบริษัท ต่อไป

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว
บริษัท อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนี้ ทางบริษัท ฯจึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชม หรือเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์

การปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและการติดต่อกับบริษัทฯ
ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ บริษัท ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับ  ตามที่ปรากฏข้างล่างนี้

 

 

บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด

159/30 หมู่ 3  แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร: 02-7926800
โทรสาร: 02-7926848

 

 

 


ลงทะเบียนอบรมกาแฟสร้างอาชีพ
ความเป็นมาของซีพี รีเทลลิงค์
ข้อมูลบริษัทโดยสังเขป
รางวัล & เกียรติประวัติ
โครงสร้างองค์กร
ธุรกิจในเครือเจริญโภคภัณฑ์
ลูกค้าของซีพี รีเทลลิงค์
กิจกรรมเพื่อสังคม
นโยบายคุณภาพ
นโยบายความปลอดภัย
แจ้งระงับการแพร่หลายข้อมูลคอมพิวเตอร์
เครื่องดื่ม
อุปกรณ์เครื่องครัว
อุปกรณ์ธุรกิจอื่นๆ
แฟรนไชส์ร้านกาแฟ
สัญญาบริการ
ขอบเขตการทำงาน
การรายงาน
ประโยชน์ของการทำสัญญาบริการ
ศูนย์บริการและศูนย์ซ่อม
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
โปรโมชั่น
กรุงเทพฯ
จังหวัดอื่น ๆ
ห้องข่าว
บทความน่ารู้
หน้าแรก  |   เงื่อนไขในการใช้งานเว็บไซต์  |   ติดต่อเรา
www.cpretailink.co.th  © สงวนลิขสิทธิ์ ตามพรบ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๕๔